De Stichting heeft ten doel:
De ondersteuning van musea en instellingen, die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch gebied, in de streek liggende tussen Lek/Rijn en Waal vanaf Gorinchem tot de lijn Cuneraweg-Kesteren-Ochten.

Het bestuur wordt gevormd door:

G. (Gert) Timmerman (penningmeester) namens de Historische Kring West Betuwe
C. (Caroline) van der Burg (secretaris) namens de Rabobank West-Betuwe
A. (Bram) B. Wesselo (voorzitter) namens de familie