De Stichting heeft ten doel:
De ondersteuning van musea en instellingen, die zich bezig houden met het bewaren, tentoonstellen en in stand houden van het streekeigene op agrarisch gebied, in de streek liggende tussen Lek/Rijn en Waal vanaf Gorinchem tot de lijn Cuneraweg-Kesteren-Ochten.