Streekmuseum Baron van Brakell

Het Streekmuseum Baron van Brakell stelt allerlei zaken tentoon die o.a. met de landbouw te maken hebben.
Ook beschrijft zij d.m.v. een aantal tekstpanelen de geschiedenis van de landbouw vanaf de Romeinse Tijd tot aan halverwege de 20e eeuw.
De Henriëttastichting heeft een subsidie verleend voor de de aanschaf van fotolijsten, tekstbordjes en panelen.

Het Regionaal Archief Rivierenland

De Betuwe, voor een belangrijk deel samenvallend met het werkgebied van het Regionaal Archief Rivierenland èn de Henriëttastichting is een belangrijk tuinbouwgebied van Nederland. Vooral bekend vanwege de teelt van aardbeien, kersen, appels, peren en laanbomen.
Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw werden initiatieven ontwikkeld om de land- en tuinbouw in het rivierengebied te professionaliseren en moderniseren. Daarvoor kwam ook steun vanuit het rijk met rijkslandbouwleraren, later consulenten genoemd, met als hoofdtaak, voorlichting, onderwijs en praktische ervaring op proefstations. Ook in Kesteren en Geldermalsen vestigden zich rijksconsulenten.
Midden in de tweede wereldoorlog groeide de behoefte aan nadere informatie en werd het initiatief genomen om een eigen blad uit te geven in het rivierengebied.
Het Betuws Tuinbouwblad werd een belangrijke bron voor de geschiedenis van de tuinbouw in het rivierengebied in de periode 1941-1971. Precies in de jaren dat er grote (technologische) veranderingen plaatsvonden in deze sector. Het Regionaal Archief Rivierenland is de enige openbare instelling in Nederland die een nagenoeg complete serie van het Betuws Tuinbouwblad bezit.
Digitaliseren en toegangkelijk maken van de uitgave is belangrijk voor het behoud van de verzuurde en kwetsbare blaadjes en stimuleert het gebruik en het onderzoek naar de agrarische geschiedenis van de “Betuwe” enorm.
De Henriëttastichting is dan ook blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het realiseren van de digitalisering van het Betuws Tuinbouwblad.

St. Kunst en Cultuur West Betuwe

De Stichting Kunst & Cultuur West-Betuwe heeft het project Wegwijs in de Betuwe geïnitieerd. Onderdeel daarvan zijn aanduidingen en markeringen door middel van bordjes met QR codes en informatie van Vloedschuren in alle 26 kernen van de gemeente West Betuwe. Zo ontstaat een route langs de vloedschuren in de gemeente West Betuwe. De Henriëttastichting heeft dit initiatief graag met een bijdrage beloond.

Historische Kring Kesteren en Omstreken

De Historische Kring Kesteren en Omstreken is gehuisvest in het Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren en exposeert daar onder andere allerlei archeologische vondsten. Daaronder zijn ook veel artefacten die door de eerste boeren in de Betuwe werden gebruikt. Om die goed te kunnen laten zien aan de bezoekers van het museum is een goede verlichting essentieel. De Henriëttastichting heeft de Historische Kring Kesteren ondersteund met een bijdrage. De bijdrage is volledig besteed aan speciale ledverlichting voor de vitrines, waarin de voorwerpen worden tentoongesteld. Daarmee zijn de voorwerpen niet alleen beter te bekijken, maar wordt ook veel energie bespaard.

Stichting Corsowagen Geldermalsen

Voor de realisatie van een fotolijst heeft de Henriettastichting een bijdrage geleverd.

Historische Kring West Betuwe

De Henriëttastichting heeft een subsidie verstrekt voor de totstandkoming en publicatie van het boek “Geschiedenis van de Baronie Acquoy”
De beschreven periode loopt van de Vlaardinger-cultuur (vóór de Bronstijd) tot 2018. Niet alleen de geschiedenis van Acquoy met haar specifieke scheve toren en kerk komen aan bod, maar o.a. ook de landbouw en fruitteelt. En dat is nou juist het gebied waar de Henriëttastichting zich voor in zet.

Neeltje Jantje

Neeltje Jantje is een Waalschokker, een historisch vissersvaartuig, dat door een ongelukkige aanvaring op de Waal in augustus 2020 schade opgeliep. Naast de reparaties van de huid, het roer, de schroefas en schroef bleken er tijdens de hellingbeurt extra reparaties aan het onderwaterschip noodzakelijk. Als oorzaak: “ouderdom” van de Neeltje Jantje.
Jarenlang van goed onderhoud door vrijwilligers en professionals  hebben deze ouderdomsklachten helaas niet kunnen voorkomen.
Om het schip weer veilig te laten varen was het dubbelen van de bodembeplating noodzakelijk . Dit betekende direct een extra kostenpost van € 20.000,– op de begroting.
Deze onverwachte extra kosten om dit historische vaartuig voor de stad Tiel te behouden konden niet door de stichting tot behoud van de Waalschokker gedragen worden. Er werden diverse acties opgezet om het tekort aan te vullen. Echter bleef er een gat van €5000,- over op de begroting. Het bestuur van de stichting klopte niet vergeefs aan bij de Henriettastichting. 

Historische Kring West Betuwe

De Henriëttastichting heeft een subsidie verstrekt voor de totstandkoming en publicatie van het boek “Historie van de West Betuwe”
En dat is nou juist het gebied waar de Henriëttastichting zich voor in zet.

St. Kunst en Cultuur West Betuwe

De Henriëttastichting heeft een subsidie verstrekt voor de totstandkoming en publicatie van het boek “Rumpt en Gellicum”

Flipje en Streekmuseum

De Henriëttastichting heeft van het Flipje Streekmuseum een aanvraag ontvangen voor de financiering van het project ‘Fruitstad aan de Waal’ voor een nieuwe vaste museumopstelling over de fruitteelt en fruitverwerking in de Betuwe.