De Henrietta de Wolf Stichting is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Voor uitgebreide informatie over ANBI’s verwijzen wij naar de publicaties van de Belastingdienst.

klik op nevenstaande link voor meer informatie: ANBI